Balkania Craft | Forum
MAYOR - Printable Version

+- Balkania Craft | Forum (http://forum.balkaniacraft-dev.xyz)
+-- Forum: Prijave (http://forum.balkaniacraft-dev.xyz/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Prijave za Mayora (http://forum.balkaniacraft-dev.xyz/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: MAYOR (/showthread.php?tid=68)MAYOR - Dorian - 02-23-2020

*Da li ste upoznati sa korištenjem towny plugina, kako radi, šta su chunkovi i ostale stvari bitne za kreiranje i vođenje uspješnog grada? Molim detaljan odgovor od minimalno deset rečenica sa kojim dokazujete da znate koristiti i raditi plotove na chunkovima, kako koristiti  towny map i ostale bitne stvari. Ako napišete nesto kratko bit ćete odbijeni* 

*Koji vam je nick na serveru i na discordu? (Minecraft server nick | Discord nick) *

*Navedite mi neke towny komande ispod i objasnite za svaku koja šta radi *

*Da li si pročitao sva pravila vođenja grada  i da li se slažes da ih nećes kršiti? Kršenjem pravila imamo pravo ti oduzeti grad! *Upoznat sam sa nekim komanda naprimjer /t new (ime towna), /t delete. Chunkovi su  dijelovi minecraft worlda velicine 16 x 16 blokova.
Towny plugin je plugin koji omogucuje stvaranje gradova u kojima igraci mogu kupit plotove te graditi svoje građevine. Bitno je uvjek imati novaca u town banci jer ako nema novaca,  town ce se obrisati. U town banku se novci stavljaju sa komandom /t deposit (kolicina). Spawn za town se stavlja sa komandom /t set spawn. Home od town se stavlja komandom /t set home. Plotovi se stavljaju na prodaju komandom /plot forsale (kolko se placa). U townu mayor moze dijelit uloge : vip,assistant,co-mayor,sherrif. Da bi se igraci pozvali u town koristi se komanda /t invite (ime igraca).

Moj nick na serveru je Dorian_CRO,a na discordu DorianCRO

/t deposit (kolicina) služi za stavljanje novca u town banku.
/t new (ime towna) služi za stvaranje towna.
/t invite (ime igraca) služi za invitanje ljudi u town.
/plot forsale (kolko kosta) služi za stavljanje plota na prodaju.
/t set spawn služi za stavljanje spawna za town
/t toggle pvp služi za gasenje pvp-a
/t toggle mobs služi da mobovi ublizini grada nestanu
/plot clear služi da se obrisu svi znakovi koji su [Private] i slicne

Uspješno sam pročitao pravila i obećajem da ih neću kršiti.


RE: MAYOR - Verbii - 02-23-2020

@Isus


RE: MAYOR - vuk123412 - 02-23-2020

Iskopirao si od mene...


RE: MAYOR - Verbii - 03-14-2020

Odbijen,lock.