• 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[BC] Lista Rankova i Komandi!
#1
 Youtube:  Dobiva se snimanjem videa na našem serveru na redovitoj bazi!
Komande:
    - /skull
    - /god
    - /time
    - /kit youtube
    - /trails (heart, angry, magic, fun)
    - /magiccarpet
    - /day

    - /weather
    - /hat
    - /night
    - /heal
    - essentials.signs.use.repair
    - essentials.signs.use.free
    - essentials.signs.use.heal
    - guibalance.use


-------------------------------------------------------------------

Marketing: (http://forum.balkaniacraft-dev.xyz/showthread.php?tid=1)
Komande:
    - /trails (heart, angry, magic, fun)
    - /nick
    - /magiccarpet
    - /kit marketing
    - /weather
    - /hat
    - /heal
    - essentials.signs.use.time
    - essentials.signs.use.kit
    - essentials.signs.use.repair
    - essentials.signs.use.free
    - essentials.signs.use.heal-------------------------------------------------------------------

Builder: Dobiva se ako dobro gradiš i staff te odabere, trenutno  su sva mjesta zauzeta!
Komande:
    - /head
    - /skull
    - /day
    - /time
    - /sethome (beskonacno)
    - /worldguard
    - /fly
    - /worldedit
    - //wand
    - /gamemode
    - /weather-------------------------------------------------------------------

No-Lifer:  Dobiva se igranjem 300 sati na serveru! /playtime
Komande:
    - /skull
    - /time
    - /trails (heart, angry, magic, fun)
    - /magiccarpet
    - /day
    - /weather
    - /hat
    - /night
    - /heal
    - /tpdeny
    - essentials.signs.use.repair
    - essentials.signs.use.free
    - essentials.signs.use.heal
    - guibalance.use


-------------------------------------------------------------------

Mayor:  Dobiva se prijavom za rank(http://forum.balkaniacraft-dev.xyz/showt...php?tid=12)
Komande:
    - /towny
    - /town


-------------------------------------------------------------------

Veteran:  Dobiva se igranjem  na serveru prije 1.12 verzije.
Komande:
    - /skull
    - /time
    - /trails (heart, angry, magic, fun)
    - /magiccarpet
    - /day
    - /weather
    - /hat
    - /night
    - /sethome 4
    - /heal
    - essentials.signs.use.repair
    - essentials.signs.use.free
    - essentials.signs.use.heal
    - guibalance.use-------------------------------------------------------------------

Igrac+:  Dobiva se igranjem 100 sati na serveru! /playtime
Komande:
    - /time
    - /weather
    - /hat
    - /repair
    - /nick
    - essentials.signs.use.kit
    - essentials.signs.use.repair
    - essentials.signs.use.free
    - essentials.signs.use.heal
    - essentials.sings.use


-------------------------------------------------------------------

Igrac++:  Dobiva se igranjem 200 sati na serveru! /playtime
Komande:
    - essentials.skull
    - essentials.signs.use.heal
    - /trails fun
    - /time
    - /day
    - /weather
    - /hat
    - /night
    - /heal
    - essentials.sings.use
    - essentials.signs.use.time
    - essentials.signs.use.kit
    - essentials.signs.use.repair
    - essentials.signs.use.free-------------------------------------------------------------------

Helper:  Helper je rank koji dajemo ljudima koji su prihvaćeni za moderatora kao probni period da vidimo da li je osoba spremna za taj posao!
Komande:
    - /god
    - /seen
    - /tp
    - /ac
    - /nick
    - /hat
    - /heal
    - /vanish
    - /tempjail
    - /kick
    - /mute
    - /jail
    - /fly-------------------------------------------------------------------

Moderator:  Dobiva se prijavom za moderatora, kad god su prijave otvorene bit ćete obavješteni!
Komande:
    - /sethome (beskonacno)
    - /fraud
    - /helpop
    - /ac
    - /tp
    - /co
    - /worldguard
    - //wand
    - /worldedit
    - /gamemode
    - /tppos
    - /tphere
    - /tpall
    - /weather
    - /vanish
    - /unban
    - /jail
    - /tempban
    - /socialspy
    - /mute
    - /kick
    - /jails
    - /invsee
    - /whois
    - /nick
    - /near
    - /time
    - /repair
    - /skull
    - /heal
    - /god
    - /fly-------------------------------------------------------------------

Twitch:  Dobiva se streamanjem na twitchu na našem serveru!
Komande:
    - /skull
    - /god
    - /time
    - /kit youtube
    - /trails (heart, angry, magic, fun)
    - /magiccarpet
    - /weather

    - /hat
    - /heal
    - essentials.signs.use.repair
    - essentials.signs.use.free
    - essentials.signs.use.heal
    - guibalance.use


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Balkania Craft © All Rights Reserved 2020 Balkania Craft | Forum