Balkania Craft | Forum
[BC] Pravila sekcije! {OBAVEZNO} - Printable Version

+- Balkania Craft | Forum (http://forum.balkaniacraft-dev.xyz)
+-- Forum: Balkania Craft - Generalne Stvari (http://forum.balkaniacraft-dev.xyz/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Generalna Diskusija (http://forum.balkaniacraft-dev.xyz/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: [BC] Pravila sekcije! {OBAVEZNO} (/showthread.php?tid=7)[BC] Pravila sekcije! {OBAVEZNO} - Verbii - 02-01-2020

Ovo je sekcija gdje možete pričati o svemu sa minecraft servera. Pravila su sljedeća:
  • Zabranjeno je otvaranje više od 1 topica dnevno po osobi.
  • Zabranjeno je otvaranje svih topica koji ispoljavaju nacionalizam,svađu,vjeru i slično. Kazna instant ban na 1 mjesec sa foruma!